Хо Ши Мин

Новости, традиции, путешествия, культура и другие вопросы.

Модератор: tykva

ozes
Администратор
Сообщения: 76301
Зарегистрирован: 21 окт 2009, 19:27

Re: Хо Ши Мин

Сообщение ozes » 18 окт 2016, 15:41

Изображение

ozes
Администратор
Сообщения: 76301
Зарегистрирован: 21 окт 2009, 19:27

Re: Хо Ши Мин

Сообщение ozes » 18 окт 2016, 15:42

IMG_1449.JPG

ozes
Администратор
Сообщения: 76301
Зарегистрирован: 21 окт 2009, 19:27

Re: Хо Ши Мин

Сообщение ozes » 18 окт 2016, 15:44

Изображение

ozes
Администратор
Сообщения: 76301
Зарегистрирован: 21 окт 2009, 19:27

Re: Хо Ши Мин

Сообщение ozes » 18 окт 2016, 15:45

Изображение

ozes
Администратор
Сообщения: 76301
Зарегистрирован: 21 окт 2009, 19:27

Re: Хо Ши Мин

Сообщение ozes » 18 окт 2016, 15:46

Изображение

ozes
Администратор
Сообщения: 76301
Зарегистрирован: 21 окт 2009, 19:27

Re: Хо Ши Мин

Сообщение ozes » 18 окт 2016, 15:47

Изображение

ozes
Администратор
Сообщения: 76301
Зарегистрирован: 21 окт 2009, 19:27

Re: Хо Ши Мин

Сообщение ozes » 18 окт 2016, 15:47

Изображение

ozes
Администратор
Сообщения: 76301
Зарегистрирован: 21 окт 2009, 19:27

Re: Хо Ши Мин

Сообщение ozes » 18 окт 2016, 15:47

Изображение

ozes
Администратор
Сообщения: 76301
Зарегистрирован: 21 окт 2009, 19:27

Re: Хо Ши Мин

Сообщение ozes » 19 окт 2016, 08:36

В провинции Кханьхоа отмечают 70-ю годовщину со Дня визита президента Хо Ши Мина в залив Камрань:

viewtopic.php?p=76338#p76338

ozes
Администратор
Сообщения: 76301
Зарегистрирован: 21 окт 2009, 19:27

Re: Хо Ши Мин

Сообщение ozes » 27 окт 2016, 12:51

Посольство России во Вьетнаме:

О передаче архивных документов Государственному комитету СРВ по управлению Мавзолеем Хо Ши Мина

Ngày 26 tháng 10 năm 2016 tại Hà Nội đã diễn ra Lễ chuyển giao cho Ban quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh – vị Chủ tịch đầu tiên của Việt Nam – các văn bản lưu trữ liên quan đến lịch sử xây dựng công trình độc nhất vô nhị này.

Đây là nói về trích lục từ biên bản phiên họp Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Liên Xô ngày 22 tháng 6 năm 1970 “Về việc dành cho Việt Nam Dân chủ Cộng hòa sự trợ giúp kỹ thuật trong những năm 1970-1971 trong việc xây dựng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh”. Đi kèm trích lục này là dự thảo chỉ thị của Hội đồng Bộ trưởng Liên Xô đã được thông qua, xác định phạm vi các bộ, ngành và tổ chức được trao nhiệm vụ dành cho Phía Việt Nam sự trợ giúp kỹ thuật không hoàn lại. Trong các văn bản đã xác định khối lượng, thời hạn và các đơn vị thực hiện có trách nhiệm về công tác soạn thảo hồ sơ thiết kế, cung cấp quan tài, thiết bị, thiết bị đo lường, máy móc và vật liệu. Đã trù định ra việc cử các chuyên gia Liên Xô đến công tác tại Hà Nội, và đồng thời việc tiếp nhận các chuyên gia Việt Nam tại Liên Xô.

“Tôi tin tưởng rằng, các văn bản lịch sử này sẽ đem lại sự quan tâm rõ nét đối với các Bạn Việt Nam và sẽ trở thành thêm một minh chứng thuyết phục cho tình hữu nghị không gì lay chuyển nổi và sự tương trợ lẫn nhau giữa chúng ta, đặc biệt trong công cuộc xây dựng và bảo tồn nơi thiêng liêng cấp quốc gia của nhân dân Việt Nam – Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh” Đại sứ Nga tại Việt Nam K.V.Vnukov đã phát biểu như vậy trong Lễ chuyển gia các văn bản lưư trữ.

Công trình xây dựng Lăng cho vị lãnh tụ Việt Nam, được thiết kế theo kiểu Lăng V.I.Lênin trên Quảng trường Đỏ, đã diễn ra đến cuối tháng 8 năm 1975. Lăng cùng thi thể của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được mở cửa để vào viếng đúng sáu năm sau khi Người mất – ngày 2 tháng 9 năm 1975. Trong bốn thập kỷ tồn tại của Lăng đã có hơn 50 triệu người, trong đó có 8 triệu người nước ngoài từ khoảng 200 nước vào viếng Lăng.

Tại Việt Nam mọi người đánh giá cao sự giúp đỡ mà trong suốt những năm qua các chuyên gia Nga đã thực hiện trong việc bảo tồn thi thể của vị Chủ tịch đầu tiên của đất nước. Một vài năm trước đây Chính phủ Việt Nam đã trao tặng các phần thưởng nhà nước cao quý cho một nhóm lớn các nhà khoa học và chuyên gia Nga có liên quan đến lĩnh vực này. Nhiều các cán bộ cao cấp của “Phòng thí nghiệm Lênin” những người trực tiếp tham gia vào công việc ướp thi thể Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng đã được nhận các huân chương và huy chương. Các phần thưởng nhà nước cũng đã được trao cho hơn ba chục chuyên viên và chuyên gia kỹ thuật – những người trong những năm khác nhau đã đem lại sự đóng góp vào hoạt động gìn giữ thi thể của vị lãnh tụ của nhân dân Việt Nam - khi tham gia vào công trình xây dựng Lăng và đảm bảo hoạt động cho Lăng.

***

26 октября в Ханое состоялась церемония передачи Государственному комитету по управлению Мавзолеем первого президента Вьетнама Хо Ши Мина архивных документов, связанных с историей создания этого уникального объекта.

Речь идет о выписке из протокола заседания Политбюро ЦК КПСС от 22 июня 1970 г. «Об оказании в 1970-1971 гг. технического содействия Демократической Республике Вьетнам в создании Мавзолея Хо Ши Мина». К выписке прилагается одобренный проект распоряжения Совета Министров СССР, определяющий круг министерств, ведомств и организаций, которым было поручено безвозмездно оказать техническое содействие вьетнамской стороне. В документах указаны объемы, сроки и исполнители, отвечавшие за разработку проектной документации, поставку саркофага, оборудования, приборов, аппаратуры и материалов. Было предусмотрено командирование в Ханой советских экспертов, а также прием вьетнамских специалистов в СССР.

«Уверен, что эти исторические документы представят несомненный интерес для наших вьетнамских друзей и станут еще одним убедительным свидетельством нашей нерушимой дружбы и взаимной помощи, особенно в деле создания и сохранения национальной святыни вьетнамского народа – Мавзолея Хо Ши Мина», – заявил на церемонии передачи архивных материалов Посол России во Вьетнаме К.В.Внуков.

Строительство усыпальницы вьетнамского вождя, спроектированной по типу Мавзолея В.И.Ленина на Красной площади в Москве, продолжалось до конца августа 1975 г. Для посещения мавзолей с телом Хо Ши Мина открылся ровно через шесть лет после его смерти – 2 сентября 1975 года. За четыре десятилетия существования мавзолея его посетили более 50 млн человек, в том числе около 8 млн. иностранцев из порядка 200 стран.

Во Вьетнаме высоко ценят ту помощь, которую все прошедшие годы оказывали российские специалисты в сохранении тела первого президента страны. Несколько лет назад вьетнамское правительство наградило высокими государственными наградами большую группу связанных с этой сферой российских ученых и специалистов. Ордена и медали получили ряд высокопоставленных сотрудников «лаборатории Ленина», непосредственно принимавших участие в работах по бальзамированию тела Хо Ши Мина. Правительственными наградами были отмечены более трех десятков экспертов и технических специалистов, в разные годы вносивших свой вклад в деятельность по сохранению тела вьетнамского вождя, участвовавших в строительстве мавзолея и обеспечении его функционирования.

По материалам ТАСС: http://tass.ru/obschestvo/3737737

ozes
Администратор
Сообщения: 76301
Зарегистрирован: 21 окт 2009, 19:27

Re: Хо Ши Мин

Сообщение ozes » 27 окт 2016, 12:53

Изображение

ozes
Администратор
Сообщения: 76301
Зарегистрирован: 21 окт 2009, 19:27

Re: Хо Ши Мин

Сообщение ozes » 27 окт 2016, 12:53

Изображение

ozes
Администратор
Сообщения: 76301
Зарегистрирован: 21 окт 2009, 19:27

Re: Хо Ши Мин

Сообщение ozes » 27 окт 2016, 12:53

Изображение

ozes
Администратор
Сообщения: 76301
Зарегистрирован: 21 окт 2009, 19:27

Re: Хо Ши Мин

Сообщение ozes » 03 ноя 2016, 10:11

(VOVworld) – C 28 по 30 октября в рамках визита в США по приглашению госсекретаря Джона Керри член Политбюро, постоянный член Секретариата ЦК Компартии Вьетнама Динь Тхе Хуинь побывал в двух городах, Бостоне и Сан-Франциско. В Бостоне Динь Тхе Хуинь посетил гостиницу The Parker House, где президент Хо Ши Мин жил и работал во время поиска пути спасения Родины и национального освобождения от французской колониальной зависимости (в период 1912-1913 гг).

Изображение

ozes
Администратор
Сообщения: 76301
Зарегистрирован: 21 окт 2009, 19:27

Re: Хо Ши Мин

Сообщение ozes » 03 ноя 2016, 10:13

Изображение

Закрыто

Вернуться в «Про Вьетнам»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость

Поделиться: