Сотрудничество России и Вьетнама в области образования, науки и технологий

События, новости, информация, статьи и репортажи.
Ответить
ozes
Администратор
Сообщения: 27424
Зарегистрирован: 15 мар 2017 14:33
Контактная информация:

Сотрудничество России и Вьетнама в области образования, науки и технологий

Сообщение ozes » 29 май 2019 16:08

РЦНК в Ханое:

В Ханое состоялось второе заседание Российско-Вьетнамской комиссии по сотрудничеству в области образования, науки и технологий

IMG_8336.JPG
IMG_8337.JPG

29 мая делегация Министерства науки и высшего образования Российской Федерации во главе с Заместителем министра А.М. Медведевым, сопредседателем Российско-Вьетнамской комиссии по сотрудничеству в области образования, науки и технологий приняла участие в рабочем заседании упомянутой Комиссии, которое состоялось в Министерстве науки и технологий Вьетнама.
С российской стороны на мероприятии присутствовали Чрезвычайный и Полномочный Посол России во Вьетнаме К.В.Внуков, Советник Посольства России во Вьетнаме С.Л.Танаков, Первый секретарь Посольства Росии во Вьетнаме А.А.Маслов, главый специалист-эксперт Российского центра науки и культуры в г.Ханое Е.А.Вишницкая, представители Российского фонда фундаментальных исследований, НИИ медицинской приматологии, Института органической химии РАН им. Н.Д. Зелинского, Зоологического института и многие другие, а также ряд ведущих российских университетов: Московский авиационный институт, Казанский федеральный университет, Волгоградский государственный технический университет и др.
Сопредседателем с вьетнамской стороны упомянутой комиссии является Заместитель министра науки и технологий Вьетнама Фам Конг Так. Также на мероприятии присутствовали главы и представители профильных департаментов Министерства науки и технологий Вьетнама, Министерства образования и подготовки кадров, Министерства национальной обороны, Министерства иностранных дел, Вьетнамской академии науки и технологий (ВАНТ), Вьетнамской академии общественных наук (ВАОН) и др., а также ряда вьетнамских вузов: Ханойского технологического института, Ханойского архитектурного университета и др.
Примечательно, что перед началом заседания состоялась рабочая встреча сопредседателей Комиссии с российской и вьетнамской стороны, в ходе которой обсуждались приоритетные направления научно-технического сотрудничества двух стран.
В рамках заседания Комиссия обсудила развитие образования, науки и техники в России и Вьетнаме, дальнейшее расширение Российско-Вьетнамского взаимодействия в области науки, технологий и инноваций, совместную работу молодых ученых двух стран на площадке Тропического центра, рассматривала возможность поддержки научных исследований из научных фондов России и Вьетнама.
Вместе с тем были определены сроки проведения Третьего заседания упомянутой Комиссии. Итогом данного важного мероприяти стал подписанный Протокол Второго заседания Российско-Вьетнамской комиссии по сотрудничеству в области образования, науки и технологий.

Tại Hà Nội đã diễn ra Cuộc họp lần thứ II của Ủy ban hợp tác
Nga-Việt trong lĩnh vực giáo dục, khoa học và công nghệ
Ngày 29 tháng 5, phái đoàn của Bộ Khoa học và Giáo dục đại học Liên bang Nga do Thứ trưởng A.M. Medvedev, Đồng Chủ tịch Ủy ban hợp tác Nga-Việt trong lĩnh vực giáo dục, khoa học và công nghệ làm trưởng đoàn, đã tham gia cuộc họp của Ủy ban nói trên được tổ chức tại Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Về phía Nga, tham dự sự kiện có Đại sứ Đặc mệnh và Toàn quyền Nga tại Việt Nam K.V.Vnukov, Tham tán Đại sứ quán Nga tại Việt Nam S.L.Tanakov, Bí thư thứ nhất ĐSQ LB Nga A.Maslov, chuyên viên chính Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga tại Hà Nội (TTKHVH Nga) E.A. Vishnitskaya, đại diện Quỹ Nghiên cứu cơ bản Nga, Viện nghiên cứu Nguyên thủy y học, Viện Hóa hữu cơ mang tên N.D. Zelinsky thuộc Viện Hàn lâm khoa học Nga -VAS, Viện Động vật học và nhiều cơ quan khác, cùng một số trường đại học hàng đầu của Nga như Trường Đại học Hàng không Matxcơva, Đại học Liên bang Kazan, Trường Đại học Kỹ thuật quốc gia Volgograd, v.v…
Đồng Chủ tịch Ủy ban phía Việt Nam là Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam Phạm Công Tạc. Tham dự sự kiện còn có các vị lãnh đạo và đại diện các ban ngành liên quan của Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST), và Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam (VASS), và một số trường đại học Việt Nam: Trường Đại học Công nghệ Hà Nội, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội và các trường đại học khác.
Đáng lưu ý là trước cuộc họp đã diễn ra buổi gặp gỡ làm việc của các đồng Chủ tịch Ủy ban phía Nga và Việt Nam, trong tiến trình đó đã thảo luận các lĩnh vực ưu tiên trong hoạt động hợp tác khoa học và kỹ thuật giữa hai nước.
Trong khuôn khổ cuộc họp, Ủy ban đã thảo luận về sự phát triển giáo dục, khoa học và kỹ thuật tại Nga và Việt Nam, về việc tiếp tục mở rộng hơn nữa sự phối hợp hoạt động Nga-Việt trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới, về công việc chung của các nhà khoa học trẻ hai nước tại Trung tâm Nhiệt đới, xem xét khả năng hỗ trợ nghiên cứu khoa học từ các quỹ khoa học của Nga và Việt Nam.
Đồng thời, đã xác định thời gian Cuộc họp lần thứ ba của Ủy ban. Kết quả của sự kiện quan trọng này là đã ký kết Biên bản cuộc họp lần thứ II của Ủy ban hợp tác Nga-Việt trong lĩnh vực giáo dục, khoa học và công nghệ.

ozes
Администратор
Сообщения: 27424
Зарегистрирован: 15 мар 2017 14:33
Контактная информация:

Re: Вьетнам и Россия 2019

Сообщение ozes » 29 май 2019 16:13

Первый форум ректоров российских и вьетнамских университетов, Ханой, 28 мая 2019:

viewtopic.php?p=19793#p19793

ozes
Администратор
Сообщения: 27424
Зарегистрирован: 15 мар 2017 14:33
Контактная информация:

Re: Сотрудничество России и Вьетнама в области образования, науки и технологий

Сообщение ozes » 30 май 2019 09:55

РЦНК в г.Ханое: Вьетнамско-российский Круглый стол
по сотрудничеству в области науки, технологий и образования


29 мая на базе Российского центра науки и культуры в г.Ханое (РЦНК) прошло важное мероприятие, организованное представительством Россотрудничества во Вьетнаме при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации – Вьетнамско-российский Круглый стол по сотрудничеству в области науки, технологий и образования. В нем с российской стороны приняли участие Заместитель министра науки и высшего образования А.М.Медведев, Советник-посланник Посольства России во Вьетнаме В.В.Бубликов, а также представители профильных департаментов указанного российского ведомства, экспертное сообщество, ученные из Института химической физики РАН им. Н.Н. Семенова, Тихоокеанского института географии Дальневосточного отделения РАН, Института морских биологических исследований РАН им. А.О. Ковалевского, Тихоокеанского океанологического института им. В.И. Ильичева Дальневосточного отделения РАН, Московского авиационного инстититута, Уральского федерального университета и многие др.
Вьетнамская сторона была представлена Членом ЦК КПВ, председателем Комитета Национального собрания по науке, технологиям и окружающей среде, Председателем Парламентской группы дружбы Россия – Вьетнам Фан Суан Зунгом; Членом ЦК КПВ, Заместителем Министра науки и технологий Вьетнама Фам Конг Таком; Заместителем председателя Вьетнамской академии наук и технологий (ВАНТ) Фан Нгок Минем; Председателем Ассоциации научно-технических организаций Вьетнама Данг Ву Минем, а также директорами и учеными ведущих вьетнамских научных учреждений: НИИ природных химических соединений при ВАНТ, НИИ геологии и геофизики моря при ВАНТ, НИИ экологии и биологических ресурсов при ВАНТ, НИИ математики при ВАНТ, НИИ географии при ВАНТ и др.
С приветственным словом к присутствующим обратились Председатель Комитета Национального собрания Вьетнама по науке, технологиям и защите окружающей среды Фам Суан Зунг, Заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации А.М. Медведев, Заместитель Министра науки и технологий Вьетнама Фам Конг Так, Советник-посланник Посольства России во Вьетнаме В.В.Бубликов и другие почетные гости. Отмечалась важность проводимых мероприятий в области научно-технического сотрудничества двух стран, была обозачена приверженность к дальнейшему развитию имеющихся проектов в указанной сфере.
Модератором мероприятия выступала директор РЦНК в г.Ханое Н.В.Шафинская.
Программу Круглого стола открыл доклад директора Института химической физики РАН им. Н.Н. Семенова В.А.Надточенко с темой «Химическая физика в проблематике Тропоцентра». С вьетнамской стороны первым представил доклад «Направления научного сотрудничества с НИИ при Дальневосточном Отделении РАН» директор НИИ природных химических соединений при ВАНТ Фам Куок Лонг. Всего в рамка Круглого стола было представленно 12 докладов по актуальным темам научно-исследовательской деятельности, представляющим интерес для двух стран.
Подводя итоги работы Круглого стола, Директор Департамента государственной научной и научно-технической политики Министерства науки и высшего образования М.Ю.Романовский поблагодарил докладчиков за интересные материалы, выразил уверенность, что данное мероприятие будет способствовать налаживанию контактов и продвижению сотрудничества в научно-технической и инновационной сферах между Россией и Вьетнамом.
Мероприятие широко освещалось национальными СМИ.

TTKH&VH Nga tại Hà Nội: Hội nghị bàn tròn Việt-Nga về hợp tác trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và giáo dục
Ngày 29 tháng 5, tại cơ sở Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga tại Hà Nội (TTKH&VH Nga) đã diễn ra một sự kiện quan trọng do Cơ quan đại diện của Rossotrudnichestvo tại Việt Nam tổ chức với sự hỗ trợ của Bộ Khoa học và Giáo dục đại học Liên bang Nga – đó là Hội nghị bàn tròn Việt-Nga về hợp tác khoa học, công nghệ và giáo dục. Về phía Nga tham dự Hội nghị có Thứ trưởng Bộ Khoa học và Giáo dục đại học A.M. Medvedev, Tham tán Công sứ Đại sứ quán Nga tại Việt Nam V.V. Bublikov cũng như đại diện các cục, vụ chuyên ngành của Bộ, cộng đồng chuyên gia, các nhà khoa học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga như Viện Vật lý Hóa học Nga mang tên N.N. Semenov, Viện Địa lý Thái Bình Dương thuộc Chi nhánh Viễn Đông, Viện Nghiên cứu Sinh học Biển mang tên A.O. Kovalevsky, Viện Hải dương học Thái Bình Dương mang tên V.I. Ilyichev, Chi nhánh Viễn Đông, Trường Đại học Hàng không Matxcơva, Trường ĐHTH Liên bang vùng Ural và nhiều đại biểu khác.
Về phía Việt Nam có đại diện là Ủy viên Trung ương ĐCSVN, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ Hữu nghị Việt Nam-Nga Phan Xuân Dũng; Ủy viên Trung ương ĐCSVN, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà; Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam Phạm Công Tạc; Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Phan Ngọc Minh; Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học, Kỹ thuật Việt Nam Đặng Vũ Minh, cũng như các viện trưởng và lãnh đạo, các nhà khoa học của các tổ chức khoa học hàng đầu Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam như Viện Hóa học các hợp chất tự nhiên, Viện Địa chất và Địa vật lý biển, Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật, Viện Toán học, Viện Địa lý và các cơ quan khác.
Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Phan Xuân Dũng, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Giáo dục đại học A.M. Medvedev; Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam Phạm Công Tạc, Tham tán Công sứ Đại sứ quán Nga tại Việt Nam V.V. Bublikov và các vị khách quý khác đã phát biểu chào mừng các vị đại biểu. Hội nghị ghi nhận tầm quan trọng của các hoạt động đang diễn ra trong lĩnh vực hợp tác khoa học và kỹ thuật giữa hai nước và cam kết phát triển hơn nữa các dự án hiện có trong lĩnh vực này.
Người điều hành sự kiện là Giám đốc TTKH&VH Nga tại Hà Nội N.V. Shafinskaya.
Chương trình Hội nghị bàn tròn được bắt đầu bằng báo cáo của Viện trưởng Viện Vật lý Hóa học mang tên N.N. Semenova thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga V.A. Nadtochenko với đề tài “Vật lý hóa học trong toàn bộ những vấn đề của Trung tâm Nhiệt đới”. Về phía Việt Nam, báo cáo đầu tiên “Các hướng hợp tác khoa học với Viện nghiên cứu khoa học thuộc Chi nhánh Viễn Đông của Viện Hàn lâm Khoa học Nga” được giới thiệu bởi Giám đốc Viện Hóa học các hợp chất tự nhiên - VAST Phạm Quốc Long. Tổng cộng 12 báo cáo đã được trình bày trong khuôn khổ Hội nghị bàn tròn về các đề tài nghiên cứu khoa học cấp thiết được hai nước quan tâm.
Tổng kết công việc của Hội nghị bàn tròn, Ông M.Yu.Romanovsky - Vụ trưởng Vụ Chính sách Khoa học và Khoa học - Kỹ thuật - Bộ Khoa học và Giáo dục đại học Liên bang Nga cảm ơn các diễn giả vì các tài liệu hấp dẫn, thú vị và bày tỏ niềm tin tưởng rằng, hoạt động này sẽ tạo điều kiện thiết lâp các mối liên hệ và thúc đẩy quan hệ hợp tác trong các lĩnh vực khoa học-kỹ thuật và đổi mới giữa Nga và Việt Nam.
Sự kiện đã được các phương tiện truyền thông đại chúng quốc gia phủ sóng rộng rãi.

Ответить

Вернуться в «Россия и Вьетнам»

Поделиться: